Nya MasterPortal är utvecklad för att anpassa sig till olika mobila enheter för att enkelt söka efter, visa och skriva ut dokument. MasterPortal är plattformen där dokument visas beroende på dokumentstatus. Dokumenten som visas är samma dokument som finns i MasterConcept, d.v.s dokumenten behöver inte kopieras ut ur MasterConcept. Det innebär bibehållen säkerhet och enklare användning då MasterPortal använder samma användarrättigheter och inloggningshantering som resten av MasterConcept.

MasterPortal är en webbapplikation, vilket betyder att ni kan komma åt era arkiv från olika mobila enheter. Med support för Apple iOS, Android, Safari, Google Chrome och Internet Explorer spelar det alltså ingen roll vilken typ av mobil enhet som används. Gränssnittet är anpassat tom för mobiltelefon med mindre skärmar för att göra verksamheterna oberoende av plats i sitt arbete med teknisk dokumentation.

Visning av dokumenten och deras egenskaper

I applikationen kan du välja att se en förhandsgranskning av ett enskilt dokument. Om det valda dokumentet består av flera sidor kan du enkelt navigera framåt och bakåt mellan sidorna.

Du kan också välja att se dokumenten sida vid sida samt zooma om det är ritningar som visas. Det går att ställa in hur många dokument som ska visas samtidigt.

I vyn för egenskaper kan du se information om det aktuella dokumentet, såsom dokumenttyp, vem som har godkänt det och när, objekt som är kopplade till dokumentet och mycket mer.

Stort blir smått

Oavsett om MasterPortal arbetar mot ert tekniska ritningsarkiv eller inte, är det snabbt och enkelt för alla användare att söka och titta på dokumentationen.

MasterPortal med utskrift

Sök fram de dokument som du har behov av och lägg vart och ett i en utskriftskorg. När du har tillgång till en skrivare loggar du in igen och skriver ut vid den skrivare du befinner dig vid. Systemet har även en inbyggd möjlighet att slå ihop flera dokument som ett.

 

 

Vi på Ides har som jultradition att hjälpa människor som är nödställda på ett eller annat sätt. Under åren har vi gett gåvor till Rädda Barnen, Röda korset och BRIS och i år har vi ännu en gång valt att hjälpa Rädda Barnen genom ett ekonomiskt bidrag till deras arbete.

Vi vill med denna gåva  inspirera andra både som enskilda personer eller som företag att göra samma insats för nödställda runt omkring i världen.
Och glöm inte bort att även det lilla ger stor hjälp.
Ge ert stöd på www.raddabarnen.se

Världen över kämpar Rädda Barnen för alla barns rätt att gå i skolan, att skyddas mot våld och övergrepp, till mat och sjukvård och att få göra sina röster hörda. Rädda Barnen finns i 120 länder och arbetar för att de barn som har det svårast ska få det bättre genom att få sina rättigheter tillgodosedda.

En ny Service Release har släppts för våra kunder. MasterConcept 12.1 släpptes i början december och är laddad med nya funktioner och uppdateringar. Alla Ides kunder som har serviceavtal kan ladda ner senaste versionen gratis och får direkt fördelarna av senaste uppdateringen.

Den nya versionen innehåller flertalet funktioner och uppdateringar, bland annat:

  • MasterPortal – mobilitet med hög säkerhet
  • Skapa relationer med drag-och-släpp
  • Förbättrad dokumenthantering

Läs mer om de nya funktionerna genom att följa länken nedan.

 

För att framtidssäkra all teknisk dokumentation inklusive byggnadsmodeller, BIM, för alla anläggningar inom Landstingsservice  i Uppsala län har man valt att implementera Ides MasterConcept, docMaster, som grundplattform för applikationer, ritningar och dokument.

Landstingsservice i Uppsala Län (LSU), som är en förvaltningsorganisation inom Landstinget i Uppsala län, har efter utvärderingar och en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept. Applikationen docMaster ska hantera teknisk dokumentation avseende fastigheter i förvaltningen såväl som projektering av nya och befintliga fastigheter.

Ides docMaster kommer vara dokumenthanteringssystemet för cirka 200 interna samt cirka 300 externa användare. LSU driver årligen 200-300 projekt, allt ifrån mindre ombyggnationer på befintliga fastigheter till nyproduktion av större fastigheter. LSU har idag ca 100 000 ritningar och dokument som ska göras tillgängliga för användarna i Ides docMaster. Det kommer att öka betydligt framöver i samband med de större pågående och planerade projekten, som t.ex. Akademiska sjukhuset.

Om Landstingsservice i Uppsala Län

Landstingsservice ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom Landstinget i Uppsala län. Landstingsservice omsätter drygt en miljard, förvaltar en lokalyta om 650 000 kvadratmeter och har drygt 200 medarbetare. De flesta av kunderna finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.

Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att vara friska och må bra. De erbjuder en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke, där man får snabb hjälp och där pengarna används på bästa möjliga sätt. Deras samverkan med Uppsala universitet ger en tidig tillgång till ny kunskap som snabbt kan användas i vården. Landstinget i Uppsala Län skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling.

Den ökade efterfrågan på programfamiljen MasterConcept gör att verksamhet expanderar till ytterligare en av Kinas centrala städer, Xi’an. Kontoret öppnades den 1 juni.

– Genom att etablera vår verksamhet i den här regionen kommer vi att kunna stötta inte bara kinesiska företag, utan dessutom västerländska företag som etablerat sig i regionen så som ABB, Ericsson med flera, säger Alex Shen, Marknadsansvarig i Kina.

Ides MasterConcept används genom hela värdekedjan från anläggningsleverantörer till kraftproducenter och bolaget har ett heltäckande nätverk med återförsäljare och distributörer i Kina. Produktbolag såsom ABB i Beijing är stora användare av MasterConcept sedan 2008.

Den kinesiska verksamheten etablerades 2007 och supporterar den lokala marknaden i Kina inom teknik och försäljning. Som en del av Ides produktutveckling ansvarar Ides Kinesiska verksamhet även för lokaliseringen till kinesiska språket.

Adress till nya kontoret: Room 801 N0.D Building, YinHeHuaTing ,Fengcheng 3rd Road, Weiyang District,XI’an City

GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification, har valt att implementera Ides programvara MasterConcept för att hantera anläggningens information och dokumentation.

Ides AB levererar sitt PLM-system MasterConcept till GoBiGas för att hantera all teknisk dokumentation om den nya anläggningen för framställning av Biogas.GoBiGas som bygger en av de första Biogasanläggningarna av sin typ i världen flyttar in all sin anläggningsdokumentation och teknisk anläggningsinformation i MasterConcept.Ides AB leveransprojekt innefattar både systemleveranser och service på plats. Ides konsultorganisation ansvarar för systemering av de importer som genomförs av dokumentation och data som kommer från olika system från fyra olika leverantörer.

MasterConcept laddas med anläggningsdokumentation och anläggningsinformation från i huvudsak 4 olika huvudleverantörer och anläggningen invigdes Mars 2014. GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. När anläggningen är i full produktion ska leveransen uppgå till 800 – 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 – 100 000 bilar.

Om GoBiGas och Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder Göteborg Energi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation.

Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar för verksamheten.

Förgasningsanläggningen planeras att byggas i två etapper, där den första etappen har inletts och ska stå klar 2013. Den andra etappen planeras färdigbyggd 2016 och beslut om genomförande sker efter utvärdering av
etapp 1. Anläggningen byggs i Ryahamnen bredvid Rya Kraftvärmeverk. Lokaliseringen är vald så att anläggningen ligger nära en knutpunkt för Göteborgs el-, gas- och fjärrvärmenät och medger en långsiktig och flexibel bränslemottagning genom både fartygs- och järnvägstransporter.

Etapp 1 är en demonstrationsanläggning som delfinansieras av Energimyndigheten. Genomförandet ska skapa underlag och erfarenhet inför etapp 2. Planerad produktion 20 MW.
Etapp 2 blir en kommersiell anläggning från start med en planerad gasproduktion på 80 – 100 MW.

 

Ides AB meddelar att nästa version av MasterConcept lanseras 25 mars på Ides Community Conference i Göteborg. Den nya versionen är fylld med nya spektakulära funktioner.

– Version 12 av MasterConcept tar vår produkt till en ny nivå. Den nya versionen är späckad med funktioner för alla våra användare, säger Stig Hellholm, vVD på Ides AB.

MasterConcept har utvecklats i både dataplattformen och i CAD-ramverket. Ides CAD-Driver har utvecklats för att stödja nya produkter på marknaden, som exempelvis ZWCAD+, från ZWCAD Software CO., LTD. Ides CAD-applikationer elMaster och proMaster har dessutom fått ett nytt användargränssnitt för ett mer effektivt och intuitivt användande.

Release 12 har utökats med en ny projektdatahantering med stöd för parallella projekt, från design till införande. MasterConcept har nu också stöd för miljökvalificeringsprocesser av utrustning för att stödja kunder med höga krav på kvalitet och spårbarhet i verksamheten.

MasterConcept inkluderar nästa generation av sitt integrationsramverk med stöd av IFS och SAP, världsledande ERP och EAM leverantörer.

Mälarenergi ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås stad. Deras jobb är att med bästa miljövårdande teknik utvinna, rena och distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. De tar också hand om och renar stadens avlopp. Med docMaster kommer Mälarenergi inom området Vatten och avlopp att hantera all dokumentation i ett centralt system.

– DocMaster gör det möjligt för Mälarenergi att strukturera dokument och företagsinformation i logiska strukturer, kallade Informationsobjekt. Strukturerna kan byggas fritt av organisationen och stödjer både anläggningsdrift och projektorganisationerna, säger Stig Hellholm, VvD på Ides AB

Mälarenergi AB har använt Ides programvara i årtionden inom kraftgenerering och utökar nu användandet i ett fristående verksamhetsområde för vatten & avlopp.

Svensk teknologi används i moderniseringen av kinesisk förnyelsebar energi. Ett av nordöstra kinas största vattenkraftverk, Baishan Power Plant, implementerar Ides programvara MasterConcept på sina teknik- och underhållsavdelningar. Implementeringsprojektet omfattar hela anläggningen.

Ides MasterConcepts system för vattenkraftanläggningar är en standardlösning som nu också används i Kina, där dokument och anläggningsdata lagras digitalt med hög säkerhet.

– Vårt system hjälper våra kunder att optimera anläggningens livscykel, anläggningens säkerhet och minimera risker i anläggningens dagliga verksamhet, säger Lars Geidne, VD på Ides AB.

Baishan Power Plant ägs av State Grid Of China, ett av världens största företag som producerar och levererar energi över stora delar av Kina. Affären är strategisk för Ides programvara MasterConcept i Kina, ett land som moderniserar all sin kraftproduktion. State Grid Of China har sedan tidigare använt komponenter i MasterConcept, men med den här affären köper man hela programsviten för alla avdelningar på Baishan Power Plant.

– Ides China har under 6 år arbetat nära kinesiska kraftproducenter och utvecklats till en av kinas banbrytande systemleverantörer, säger Lars Geidne.

Ides auktoriserade partner i Jilin provinsen, Jilin DaTong Digital Science & Technology Co., Ltd, är tillsammans med Ides systemleverantör för att stötta med lokal support och konsulttjänster. Jilin DaTong Digital Science & Technology Co., Ltd är i dag en av de största återförsäljarna av MasterConcept i Kina med huvudkontor i Jilin.

Om SGCC

State Grid Corporation of China, SGCC, etablerades den 29 december 2002. SGCC är ett statsägt bolag som utsetts av Folkkongressen till att ansvara för långsiktiga investeringsplaner inom energisektorn. SGCC var rankat nummer 8 i Fortune Global 500 under 2010 och är ett av världens största bolag. SGCC:s uppdrag är att leverera säker, ekonomisk, miljösäkrad och tillförlitlig elektricitet för att gagna social och ekonomisk tillväxt. Bolagets kärnverksamhet är att bygga upp och driftsätta kraftanläggningar och distributionssystem som täcker 26 provinser, autonoma regioner samt kommuner.

Om State Grid Baishan Hydro Power Plant

Vid Songhua floden intill Huadian, Jilin Provinsen, ligger Baishan Power Plant (även omnämt som Baishan Hydropower Station) och är den största anläggningen inom nordöstra kraftnätet. Anläggningen har en installerad kapacitet om 1500 MW. Byggnationen påbörjades i maj 1975 och vattenmagasinen började fyllas i september 1982. I slutet av 1984 fasades den första delen av projektet in med 3 enheter med en total kapacitet om 900 MW. Fas två av projektet fasades in under juni 1992 med två enheter med en total kapacitet om 600 MW. Vattenkraftverket kontrollerar en vattenreglering om totalt 19000 kvadratkilometer och kontrollerar därmed också tidigare översvämmade områden. Dammen är 423.5 meter hög och vattenreservoaren har en kapacitet om 6812 miljarder kubikmeter vatten. Vattennivån ligger på normalt 413 meter och har med sina olika säkerhetssystem stor kapacitet att eliminera risker för översvämningar.