För att framtidssäkra all teknisk dokumentation inklusive byggnadsmodeller, BIM, för alla anläggningar inom Landstingsservice  i Uppsala län har man valt att implementera Ides MasterConcept, docMaster, som grundplattform för applikationer, ritningar och dokument.

Landstingsservice i Uppsala Län (LSU), som är en förvaltningsorganisation inom Landstinget i Uppsala län, har efter utvärderingar och en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept. Applikationen docMaster ska hantera teknisk dokumentation avseende fastigheter i förvaltningen såväl som projektering av nya och befintliga fastigheter.

Ides docMaster kommer vara dokumenthanteringssystemet för cirka 200 interna samt cirka 300 externa användare. LSU driver årligen 200-300 projekt, allt ifrån mindre ombyggnationer på befintliga fastigheter till nyproduktion av större fastigheter. LSU har idag ca 100 000 ritningar och dokument som ska göras tillgängliga för användarna i Ides docMaster. Det kommer att öka betydligt framöver i samband med de större pågående och planerade projekten, som t.ex. Akademiska sjukhuset.

Om Landstingsservice i Uppsala Län

Landstingsservice ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom Landstinget i Uppsala län. Landstingsservice omsätter drygt en miljard, förvaltar en lokalyta om 650 000 kvadratmeter och har drygt 200 medarbetare. De flesta av kunderna finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.

Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att vara friska och må bra. De erbjuder en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke, där man får snabb hjälp och där pengarna används på bästa möjliga sätt. Deras samverkan med Uppsala universitet ger en tidig tillgång till ny kunskap som snabbt kan användas i vården. Landstinget i Uppsala Län skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling.