En ny version av MasterConcept är nu släppt. Alla Ides kunder som har serviceavtal kan ladda ner senaste versionen gratis och får direkt fördelarna av senaste uppdateringen.

Den nya versionen innehåller flertalet funktioner och uppdateringar, bland annat:

 • MasterConcept blir mobilt
 • MasterConcept för BIM
 • Notifieringar
 • Ribbonuppdatering

Läs mer om MasterConcept Ultimate 16 genom att följa länken nedan.

HOFOR, Köpenhamn Energi, har efter en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept som deras framtida tekniska plattform. För att strukturera alla tekniska data och teknisk information implementerar HOFOR programvaran från Ides AB som deras Engineering Data HUB.

HOFOR inför MasterConcept för samtliga sina anläggningar som tjänar mer än 1 miljon kunder i Köpenhamnsregionen avseende el, dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, stadsgas, fjärrkyla och byggnation av vindkraft.

 

Engineering Master Data blir Asset Master Data i ett och samma system

Ides MasterConcept införs som HOFOR´s “Engineering Data HUB” för samtliga byggnationsprojekt i framtiden. MasterConcept samlar in och ger kontroll över den stora mängd data som i ett senare skede slussas vidare till drift- och underhållssystemet inom HOFOR, MS Dynamics AX2012.

Exempel på anläggningsdata som hanteras i MasterConcept:

 • Kontroller och övergripande strukturering av nya anläggningsdata för så kallade “Greenfield Projects”
 • Komponentdata, viktiga konstruktionsegenskaper samt driftparametrar
 • Dataunderlag för underhållsplaner.
 • Dataunderlag för reservdelshantering
 • Referenser och länkar mellan utrustning och komponentregister
 • Referenser mellan komponenter, individer och tekniska dokument såsom CAD-ritningar och tekniska datablad.

För att projektorganisationen skall kunna utbyta anläggningsdata mellan sig och olika leverantörer erbjuder MasterConcept ett helt nytt systemstöd åt HOFOR. Det innebär att man spårar förändringar i sin egen tekniska förvaltning och förändringar av externa leverantörers förändringsarbeten under projekttiden, så kallade ”Brownfield Projects”.

Exempel på konstruktionsdata och funktioner som hanteras i MasterConcept Engineering data HUB:

 • Utbyte av existerande anläggningsdata för projekt av typen “Brownfield Project”
 • Utbyte av data för nya komponenter i anläggningen.
 • Datakontroller för kvalitetssäkring (syntax-check, standardkomponenter, arbetsflöden, etc.)
 • Förändringshantering med granskning och verifiering mot existerande data med historikmarkeringar (Vad har ändrats och av Vem i vilket projekt).
 • Projektens status jämfört mot uppskattat och verkligt utfall
 • Integration mot underhållssystemet

MasterConcept är en Objektorienterad central dataplattform som är väl integrerad med applikationer mot tekniska konstruktionsverktyg inom ett stort antal områden. Exempel är CAD, 3D CAD, Processkonstruktion, Elkonstruktion, logik schema, Mekanisk konstruktion samt all byggrelaterad byggnadsdokumentation.