Ett rop på hjälp

Vi vill uppmana alla företag och människor som har möjligheten, att göra en förändring för dem som har mindre än ingenting.
Alla vet att barnen drabbas hårdast i svåra situationer, de vet inte varför saker händer och barnen är definitivt inte orsaken.
Till följd av detta förlorar barnen sin barndom där lek och glädje skall dominera vardagen. De kommer växa in i vuxenvärlden med sår och ärr, inte bara på utsidan utan dessutom inombords. Ärr och sår som ingen skall behöva bära själv.

Även detta år sponsrar vi därför Rädda Barnen i deras viktiga arbete med att skydda barn i mer än 120 länder. Rädda Barnen jobbar dessutom med att se till att vi alla efterlever FN Barnkonvention som antogs av Generalförsamlingen den 20 november 1989.

Leta därför upp din lokala organisation och ge ett bidrag. Och du, vänta inte.
Tillsammans gör vi det möjligt att ge en förändring för de mest utsatta.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Ides!

 

Mjukvaruföretaget Ides AB och Sigma IT Consulting har tecknat ett strategiskt partneravtal. Tillsammans erbjuder de tjänster och system för svensk och internationell anläggningsindustri.

Sigma IT Consulting är implementationspartner och erbjuder nu tjänster och system baserade på programvaruplattformen MasterConcept. Sigma kan nu implementera ett tekniskt dokumenthanteringssystem kombinerat med teknisk anläggningsdatahantering, helt integrerat med affärsprocesserna kring underhåll.

– Med en så erfaren partner som Sigma får våra kunder den bästa professionella vägledningen i att implementera vårt system i kombination med kritiska affärsprocesser i en komplex IT-infrastruktur, säger Lars Geidne, VD Ides AB

Plattformen MasterConcept är baserad på de grundläggande elementen inom anläggning och BIM-modellering, vilka är objekt, individer och artiklar. MasterConcept hanterar tekniska aspekter som bilder, 3D-modeller, CAD-filer i kombination med underhåll och tekniska anläggningsdata genom hela livscykeln.

– Med MasterConcept flyttar vi fram affärsprocessen för underhåll till ett tidigt skede i anläggningsprojekten istället för efter projektleverans som det görs idag. Genom att samla och strukturera alla tekniska data i ett centralt system redan i början av projektet får våra kunder en plattform med data som är avgörande ur ett livscykelperspektiv, avslutar Peter Lorenz, Manager, Asset by Sigma.

Om Sigma

Sigma Group består av ledande konsultföretag med målsättningen att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit och hålla det löftet kombinerar Sigma sitt tekniska kunnande, sin spetskompetens och passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar. Sigma har över 3,400 medarbetare i elva länder och ägs av Dan Olofsson-familjens holdingbolag Danir AB.

Om Ides AB och MasterConcept

Ides AB är en svensk koncern med ett förflutet från mjukvaruutveckling sedan 1985.  MasterConcept är Ides programvara för skapande och organisering av tekniska anläggningsdata, byggnadsteknisk information och tekniska produktdata under ett projekts alla faser: konstruktion, projektgenomförande, underhåll och framtida driftanalyser. Ides hjälper till att strukturera affärsrelaterad- och operationell information såsom projektdokumentation, tekniska data om objekt, informationsobjekt, 3D-modeller, CAD-dokument samt Microsoft Office-dokument. Ides kunder är verksamma inom infrastruktur, byggnation, sjukhus, järnväg, tunnelbana, kraftnät, vindkraft, vattenkraft, värmekraftverk och marin som dagligen arbetar i Ides programvara MasterConcept.

 

För mer information, kontakta:
Lars Geidne
VD
Ides AB
email: lars.geidne@idesglobal.com
tel: +46 (0)736 656466
www.idesglobal.com

Peter Lorenz
Manager Asset by Sigma
Sigma IT Consulting
email: peter.lorenz@sigma.se
tel: +46 (0)703 09 34 07
www.assetbysigma.se

 

 

Ides och SCG har tecknat ett strategiskt partneravtal inom BIM för gemensamma systemleveranser. SCG har målet inställt på att leverera 100% digital BIM-data, därför inkluderas MasterConcept BIM och Facility Management i systemleveranserna. Avtalet är tecknat med bolaget SCG SHANGHAI SHANGAN M&E Design Office CO., LTD som är en del av SCG Group.

Ides Golden Partner SCG MEPDE kommer att erbjuda leveranser av kompletta digitala datamodeller, BIM, där dokument, 3D-modeller och förebyggande underhållsrutiner är förenade i samma system. För att uppfylla målet att leverera 100% digital BIM-data, utvecklar SCG sina kunder i hur BIM kan användas även i förvaltningsskedet.

– Med hjälp av MasterConcept skapar vi en livscykelplattform till våra kunder där den tekniska byggnadstekniska informationen tillsammans med underhåll och driftrelaterad information byggs upp samtidigt. Vi delar inte upp data mellan olika system utan behåller data och dokument konsistenta och skyddade genom hela livscykeln, säger Ms. Wang, President of SCG SHANGHAI SHANGAN M&E Design Office CO., LTD

MasterConcept innehåller Facility Management (FM) med Förebyggande Underhåll (FU), Arbetsorder, Felrapportering, och Förbättringsförslag.

– Tillsammans med SCG skapar vi något helt nytt, något som ingenjörer pratat om under en lång tid. Vi flyttar fram förberedelser för underhåll och underhållsrutiner till projektleveransers allra tidigaste skede för att vara upp i luften med underhåll dag 1, avslutar Lars Geidne, VD Ides AB

Om SCG MEP

Shanghai Construction Group (SCG) är ett av topp-1000 företagen i världen enligt Forbes topp 2000-rankning. De har 33,157 anställda och en försäljning på mer än 180 miljarder SEK. Shanghai Construction Group Co, Ltd verksamhet innefattar byggnadstjänster för byggnation av skyskrapor, broar, järnvägar, offentliga kultur- och idrottsanläggningar, industrier och miljöskyddsprojekt. Företaget grundades den 15 juni 1998 och har huvudkontor i Shanghai, Kina. SCG, som har genomfört många viktiga byggnationer i en modernisering av Kinas städer, är flaggskeppet i Kinas byggindustri.

Samtidigt har SCG även genomfört cirka 100 landmärkesprojekt i mer än 30 utomeuropeiska länder och regioner.

Ides AB meddelar att senaste utgåvan av MasterConcept nu finns på marknaden. MasterConcept Ultimate 17 innefattar nu EAM och BIM som en integrerad del i konstruktions- och ingenjörsplattformen. Genom att lägga till förebyggande underhållsplaner redan i projekt- och konstruktionsfasen ökar tillgängligheten och kvaliteten på alla typer av anläggningar.

Underhåll och 3D

Med MasterConcept Ultimate kan användarna använda både underhållsappar och 3D-modeller för att följa traditionellt underhåll. Med hjälp av IFC-modeller eller CAD-applikationer (exempelvis AutoCAD och Revit) kan underhållsavdelningar skapa och följa felrapporteringar samt arbetsorder.

– MasterConcept Ultimate 17 förenklar och öppnar upp interaktionen mellan konstruktion, drift och underhåll genom hela livscykeln av en anläggning, säger Lars Geidne, VD Ides AB

BIM 2D, 3D, 4D, 5D och 6D

Genom att integrera CAD-plattformarna AutoCAD och Revit erbjuder nu Ides en BIM-plattform för att strukturera information med gemensam dokumenthantering. MasterConcept är kopplat samman med modellernas 3D-instanser, vilket innebär att användarna kan beräkna volymer och göra priskalkyler parallellt med konstruktionsarbetet.

AssetMaster app – online och offline

Den nya appen i MasterConcept, AssetMaster, öppnar upp tillgängligheten för Arbetsorder, Felrapportering och förbättringsförslag. Appen har även ett offlineläge, vilket innebär att personal inom underhåll och service alltid kan komma åt sin information.

Jönköping Energi Värme och Kraft har efter en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept som sin gemensamma IT-plattform för teknisk anläggningsdokumentation. Detta är ett resultat av en modernisering av arbetsprocesserna inom teknisk informationshantering. Tekniska data och dokument kommer nu att göras tillgängligt i en gemensam plattform som kommer att ligga till grund för hela livscykeln där både projektorganisationen samt drift och underhåll har tillgång till samma information. Det leder till mer tillförlitliga beslutsunderlag genom ökad informationskvalitet.

Systemleveransen sker tillsammans med SIGMA IT Consulting som har 20 års erfarenhet från komplexa systemintegrationer. SIGMA IT Consulting är en auktoriserad implementationspartner till Ides.

MasterConcept strukturerar och skyddar all teknisk information om anläggningens utrustning, komponent- och artikeldata, CAD-ritningar och 3D-modeller. Med MasterConcept projektlösning får organisationen en gemensam projektplats för att säkerställa all nödvändig information för framtida drift. Efter att implementationsprojektet avslutats kommer all information att bli tillgänglig i underhållssystemet på Jönköping Energi.

– Under vårens upphandlingsprocess presenterade Ides och Sigma det bästa lösningsförslaget enligt Jönköping Energis krav och behov. Ides MasterConcept erbjuder den mest konkurrenskraftiga kombinationen av att vara enkelt för användarna och löser komplexa problem vilket vi behöver för att hantera både ny och historisk teknisk information, säger Dan Bruhn, Produktionschef på Jönköping Energi.

En viktig del i utvecklingen av verksamhetens arbetsprocesser har varit att alla inom organisationen skall kunna söka på utrustning eller dokumentation oavsett avancerade CAD system och teknisk utrustning.

– Vi ser nu fram emot att installera och implementera Ides lösning MasterConcept, som blir en viktig pusselbit i att få ordning på informationshanteringen och bidra till att vårt övergripande mål: att göra Jönköping bättre, avslutar Dan.

Om Jönköping Energi

Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och är en koncern som omfattar fyra bolag. Idag förser Jönköping Energi 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och stadsnät. Jönköping Energi omsätter 1,3 miljarder kronor per år och är 270 anställda.

En trevlig konferens med förhandsvisning av MasterConcept 17

Ides Community Conference ägde rum den 16-17 maj 2017. Målet med konferensen är att dagarna ska ge inspiration och bidra till erfarenhetsutbyte som gör att deltagarna kan använda ytterligare delar av MasterConcept.

Breakout sessions är alltid uppskattat och i år fanns det 4 olika som deltagarna fick lyssna till:

– Fokus konstruktion
– Ett enklare MasterConcept
– Underhåll som en del av konstruktion
– Olika aspekter av 3D i konstruktionsarbetet

Det hölls även presentationer om våra kunder Hofor och VB-Energi för att berätta hur de jobbar med MasterConcept idag.

Vi på Ides vill tacka alla deltagare för en trevlig konferens och hoppas vi ses nästa gång som blir i november 2018.

Kommentarer från deltagande

  • “Bra blandning av nyttig information och trevligt umgänge samt bra mat och boende”
  • “Välordnat”
  • “Bra presentationer”

 

MasterConcept Ultimate 16 har nu stöd för Autodesk AutoCAD 2018. Gäller från version 16.2.4 av MasterConcept.

Läs mer om AutoCAD 2018: http://blogs.autodesk.com/autocad/autocad-2018/

 

 

Skapa Förebyggande Underhåll redan under konstruktionsfasen

MasterConcept är nu kompletterat med två moduler för att täcka in processen Underhåll.

Modulen Förebyggande Underhåll (FU) ingår från och med version MasterConcept 16.2 utan extra kostnad.

Med FU-modulen kan våra användare skapa förebyggande underhållsplaner redan under konstruktionsfasen. Ni har full valfrihet att välja lösning – jobba vidare med MasterConcept Maintenance eller överföra informationen till ett existerande underhållssystem.

Modul 1 – Förebyggande Underhåll
Ingår i alla MasterConcept-licenser

Med Förebyggande Underhåll skapar ni aktiviteter för framtida underhåll för utrustningen direkt på objektet eller via artikeln.

  • Registrerar ni FU-aktiviteter direkt på artikeln gör man det enkelt för sig. I slutet av projektet låter man systemet kopiera alla tillhörande FU-aktiviteter till de objekt som är kopplade mot den aktuella artikeln.
  • Det går också att registrera FU-aktiviteter direkt på enskilda objekt om dessa behöver specialbehandlats, exempelvis på grund av olika miljöpåverkan.
Modul 2 – Arbetsorder/rapportering
Tilläggsmodul till MasterConcept som kan köpas vid behov
  • Arbetsorder hanterar aktiviteter som ska utföras av olika delar i organisationen. De är antingen genererade ifrån FU-aktiviteter, felanmälan, arbetsbegäran eller förbättringsförslag.
  • Felanmälan används för att rapportera fel eller avvikelser i projektet eller i anläggningen.
  • Arbetsbegäran används för att skapa arbeten som inte direkt är kopplat till något fel. Det kan vara en sidoaktivitet till ett annat jobb eller t. ex en montageaktivitet.
  • Förbättringsförslag används för att rapportera förslag till åtgärder på återkommande problem eller anläggningsförbättringar.

Under våren kommer vi fortsätta med föreläsningar i form av webbinarium. Våra webbinarium pågår i cirka 30 minuter, det är helt gratis och vem som helst som tycker att ämnet är intressant är välkommen att delta.

Alla webbinarier går i efterhand att se på vår Youtube-kanal.

9 mars, 9:00-9:30 – MasterConcept integrerar Revit för objekt
23 mars, 9:00-9:30 – EAM del 1
6 april, 9:00-9:30 – EAM del 2
27 april, 9:00-9:30 – MasterPortal
7 juni, 9:00-9:30 – docMaster Mobile intro

 

I det nya numret kan du läsa om Hofor (Köpenhamn Energi) som väljer MasterConcept som sin framtida tekniska plattform. Du kan även läsa om Förebyggande Underhållsplanering, BIM och Facility Lifecycle Management samt tips och trix i MasterConcept.