Nya MasterPortal är utvecklad för att anpassa sig till olika mobila enheter för att enkelt söka efter, visa och skriva ut dokument. MasterPortal är plattformen där dokument visas beroende på dokumentstatus. Dokumenten som visas är samma dokument som finns i MasterConcept, d.v.s dokumenten behöver inte kopieras ut ur MasterConcept. Det innebär bibehållen säkerhet och enklare användning då MasterPortal använder samma användarrättigheter och inloggningshantering som resten av MasterConcept.

MasterPortal är en webbapplikation, vilket betyder att ni kan komma åt era arkiv från olika mobila enheter. Med support för Apple iOS, Android, Safari, Google Chrome och Internet Explorer spelar det alltså ingen roll vilken typ av mobil enhet som används. Gränssnittet är anpassat tom för mobiltelefon med mindre skärmar för att göra verksamheterna oberoende av plats i sitt arbete med teknisk dokumentation.

Visning av dokumenten och deras egenskaper

I applikationen kan du välja att se en förhandsgranskning av ett enskilt dokument. Om det valda dokumentet består av flera sidor kan du enkelt navigera framåt och bakåt mellan sidorna.

Du kan också välja att se dokumenten sida vid sida samt zooma om det är ritningar som visas. Det går att ställa in hur många dokument som ska visas samtidigt.

I vyn för egenskaper kan du se information om det aktuella dokumentet, såsom dokumenttyp, vem som har godkänt det och när, objekt som är kopplade till dokumentet och mycket mer.

Stort blir smått

Oavsett om MasterPortal arbetar mot ert tekniska ritningsarkiv eller inte, är det snabbt och enkelt för alla användare att söka och titta på dokumentationen.

MasterPortal med utskrift

Sök fram de dokument som du har behov av och lägg vart och ett i en utskriftskorg. När du har tillgång till en skrivare loggar du in igen och skriver ut vid den skrivare du befinner dig vid. Systemet har även en inbyggd möjlighet att slå ihop flera dokument som ett.