Ides Maintenance

Det svenska mjukvaruföretaget Ides AB lanserar ett nytt Underhållssystem baserat på produktfamiljen MasterConcept. MasterConcept Maintenance med de nya modulerna Förebyggande Underhåll och Arbetsorder presenteras för första gången på Intercontinental Hotell i Shanghai, Kina, den 27 augusti.

Ides nya underhållsmoduler baseras på samma plattform som övriga moduler i MasterConcept där Ides nu erbjuder ett utökat stöd för Enterprise Asset Management (EAM) och Building Information Modelling (BIM).  Genom att ta hänsyn till anläggningens eller byggnadens underhållsmässighet redan vid konstruktion kan tillgänglighet på utrustning kraftigt ökas. När man dessutom kan skapa Förebyggande Underhållsstrukturer redan under projektets gång uppnår man snabbare maximal driftsäkerhet, ökad tillgänglighet och förbättrat ROI över hela livscykeln.

– Med MasterConcept Maintenance skapas förutsättningar för underhållsplanering i projektets tidiga faser vilket är ett arbetssätt som efterfrågats av branschen under lång tid. Vårt unika projektstöd som sträcker sig över konstruktionsfasen med stöd för 2D och 3D kombineras nu med Förebyggande Underhåll och Arbetsorder. Genom detta effektiviseras projektleveranser, kapacitetsutnyttjandet ökar vilket leder till förbättrat ROI på den nya anläggningen, säger Stig Hellholm, CTO, Ides AB. 

Nya möjligheter till samverkan över hela livscykeln

Underhållsorganisationer kan nu i tidigt skede på ett naturligt sätt vara en del av hela projektet. MasterConcept Maintenance gör det möjligt för samtliga projektdeltagare inom konstruktion, byggnation och underhåll att jobba i ett och samma system. Alla har tillgång till samma tekniska anläggningsinformation och CAD-modeller under projektet och provdriften. Ides MasterConcpet Maintenance kan även användas under ordinarie drift eller överlämna information till existerande underhållslösning. Med färdiga gränssnitt mot affärs- och underhållssystem har man full valfrihet att välja ambitionsnivå och val av lösning.