Rödmarkering

Rödmarkering av PDF i Master portal

 

Övergripande

Det är från version 19 möjligt att göra rödmarkeringar digitalt från Master Portal. Här kommer vi visa er de olika sakerna man kan göra i denna nya funktion. Görs en markering i Masterportal så kommer den att synas även i Master Explorer och vice versa. Här kommer vi visa de olika funktionerna som finns, markeringar, texter mm.

Rödmarkering

Rödmarkeringen görs på den PDF som ni har i er Master Portal. Tryck på knappen rödmarkera för att starta funktionen

 

De olika verktygen i rödmarkeringen

I ribbon ser ni fyra olika verktygsfält, Händelser, Verktyg, Inställningar och Textinställningar.

 

I verktygsfältet Händelser kan man SparaÅngraGöra omPanorera samt Zooma i den aktuella PDF:en.

 

 

 

I verktygsfältet Verktyg hittar man alla verktyg som behövs för att göra den markeringen man vill göra. Här finns PennaMarkeringspennaTextCirkelRektangelMolnLinje, Polygon och Pil.

 

 

 

 

I verktygsfältet Inställningar kan man göra inställningar på FärgLinjebredd och om man vill Fylla ritade objekt.

 

I det sista verktygsfältet Textinställningar görs inställningar på textens Typsnitt och Teckenstorlek.

De olika markeringsalternativen

 

I detta avsnitt tänkte vi visa resultatet av de olika sätten att markera. Vi visar text, penna, markeringspenna och moln.

 

Pennan

Startas med att välja Penna i verktygsfältet Verktyg. Sedan väljer ni färg och bredd på pennan. Sedan klickar ni i PDF:en och ritar det ni vill visa.

Markeringspennan

Startas med knappen Markeringspenna. Även här har du möjlighet att ändra färg och tjocklek på pennan.

 

 

Text

Starta med knappen Text. Här kan du infoga en text på din PDF. Även här har du möjligheter att ändra både typsnitt, storlek samt färg på texten.

Moln

Med funktionen Moln så kan du rita ett moln runt det du vill markera. Starta funktionen genom att trycka på Moln.

Ta bort en rödmarkering

Om man vill ta bort en rödmarkering så gör man det i anteckningsfältet till höger om PDF:en. Varje rödmarkering blir en anteckning på PDF:en som går att ta bort. Klicka på papperskorgsikonen till höger. Man kan också välja att dölja en markering om man har flera. Det görs med knappen som ser ut som ett öga.

 

Tända och släcka markeringen

Det går att både visa rödmarkeringen samt släcka den om man inte vill se den. Detta görs med knappen Visa Rödmarkering.