Master Concept BIM

Adderar konstruktionsdata och underhållsaspekter till BIM-modellen