MasterConcept Ultimate 16 har nu stöd för Autodesk AutoCAD 2018. Gäller från version 16.2.4 av MasterConcept.

Läs mer om AutoCAD 2018: http://blogs.autodesk.com/autocad/autocad-2018/