Systemutveckling

Konfigurationer och nya funktioner

Efter era idéer, önskemål och behov kan vår mycket kompetenta utvecklingsavdelning ta fram allt från olika konfigurationer av de befintliga funktionerna, exempelvis rapportjusteringar eller rapportframtagning, till helt nya programfunktioner med tillhörande kundanpassad användarmanual. Vi kan göra anpassningar av systemet så att det passar er verksamhet ännu bättre.

Integrationer

Med hjälp av systemintegrationer av olika slag går det att skapa en brygga mellan olika avdelningar inom en organisation. Genom en integrationslösning mellan företaget affärssystem/EAM/ERP-system och konstruktionssystem får fler personer tillgång till en större del av företagets dokumentation, såväl tekniska konstruktionsdokument som övrig dokumentation. Den utökade informationsspridningen får som resultat säkrare och snabbare inköpsbeslut, bättre säljunderlag och bättre planeringsunderlag för underhåll osv.

Konverteringsarbeten

Vi hjälper gärna till vid olika typer av konverteringsarbeten, till exempel om ni behöver ta in data från en annan miljö till MasterConcept-miljön.