Master concept support för nedanstående CAD leverantörer

Autodesk

  • AutoCAD 2022 (inkluderat samtliga vertikaler såsom Architectural, MEP etc)
  • Revit 2022
  • Inventor 2022
  • Navisworks 2022

Bricsys

  • BricsCAD Pro V21
  • BricsCAD Pro V22