IEC-ISO Standarder

MasterConcept ett unikt stöd för anläggningsägare och systemleverantörer

Anläggnings- och systeminformation växer i den grad att man måste strukturera informationen. MasterConcept har sedan 1993 ett unikt stöd för de som vill strukturera anläggningsinformation både dokumentmässigt men även objektmässigt. KKS, IEC 750, SSG är exempel på vanliga beteckningsstandarder.

IEC-ISO 81346-1 och -2 de grundläggande standarderna

Den första delen (-1) beskriver hur man strukturerar informationen och hur den delas upp i användbara områden. Exempelvis rumsorienterad eller funktionsorienterad.

IEC-ISO 81346-1 – Industrial systems, installations and equipment and industrial products –Structuring principles and reference designations
–Part 1: Basic rules

Den andra delen (-2) beskriver hur man namnger utrustning och system. Standarden beskriver hur man delar upp utrustningen och sätter referensbeteckningar så att alla kan känna igen dem oavsett industri.

IEC-ISO 81346-2 – Industrial systems, installations and equipment and industrial products –Structuring principles and reference designations
-Part 2: Classification of objects and codes for classes