Master concept introducerar Eco design och analyser för utökat livscykelstöd LTO

Maskiner, anläggningssystem och fartyg har på ett eller annat sätt påverkan på vår miljö under sin livscykel. Ingenjörer inom konstruktion och underhåll har ett behov av att kunna spåra beståndsdelarna i anläggningsutrustningen för att kunna ta hänsyn till dessa under drift eller rivning.

En chokladkaka som man kan stoppa i sig läser många instinktivt på innehållsförteckningen men hur mycket stål, plast, bly, krom eller annat miljöpåverkande material det finns i en utvald del av en anläggning är svårare eller nästan omöjligt ”

EHS Environment, health and safety

Master concept 20.0 ger stöttarförvaltning, projektering och underhåll av anläggning och byggnation. Ett vitalt verktyg för de som vill skydda vår miljö under hela livscykeln genom att ha en materialförteckning som visar var detta material gömmer sig.

Farligt material påverkar samtliga som utsätts för dessa och under drift och underhåll är det minst sagt viktigt att man kan ha detta som en del av riskanalysen för att minimera risker.

Master concept stödjer följande internationella lagar och förordningar kring kemiska substanser:

  • ECHA, European Chemicals Agency. REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
    ECHA is the driving force among regulatory authorities in implementing the EU’s chemicals legislation. ECHA must ascertain that companies comply with the legislation, advances the safe use of chemicals, provides information on chemicals and addresses chemicals of concern.
  • IMO, the International Maritime Organization
    is the United Nations specialized agency with responsibility for the safety and security of shipping and the prevention of marine and atmospheric pollution by ships
  • ECICS the European Customs Inventory of Chemical Substances
  • EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
  • Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN)
  • CN-Code (Combined Nomenclature code)

Long Term Operation support, LTO

Ingenting varar för evigt det kan man vara säker på. Det är ingen skillnad mellan maskiner och elektrisk utrustning oavsett om mycket är gjort av rostfritt stål. Det finns alltid en akilleshäl någonstans.

Genom att registrera allt material en utrustning är uppbyggd av i kombination med första dag av driftstart kommer Master concept att kunna kalkylera var akilleshälen befinner sig och man kan lägga extra bevakning och provning i underhållsfasen. Analysverktyg finns för alla typer av organisationer som vill minimera utfallet före Murphy*

* Murphys lag är ett modernt tänkespråk som formuleras ungefär ”om något kan gå snett kommer det att gå snett”