Med Master concept har ni koll på minsta detalj och kan undvika misstag,

genom att se detaljer kan ni analysera och bedöma riskerna och minimera sannolikheten för fel.