Support

En viktig del i vardagen

Vår supportorganisation har en lång erfarenhet att ta hand om allt från avancerad systemsupport till handhavandefrågor från våra användare. Undrar du något är du välkommen att höra av dig!

Support- och ärendesystem

Vi strävar efter att uppnå samma spårbarhet bland våra supportärenden som ni har i er dokumentation.  För det behöver vi er hjälp och ber er därför att i största möjliga mån välja att använda supportwebben då ni kontaktar oss i supportärenden.

Återkoppling från supporten är en del i produktutvecklingen. Vi kan relatera supportärenden och det är av stor vikt vid prioriteringen av planerad utveckling att vi har överblick vilka förändringar eller nya funktioner som är mest efterfrågade.

Kundportalen är tillgänglig för dig som har Serviceavtal (SA). Har du glömt dina kontouppgifter eller saknar konto ber vi dig kontakta oss per telefon eller epost.

Support- och Serviceavtal gör det lätt

Alla våra kunder får kontakta vår support. Enklast är om ni har tecknat ett Support- och Serviceavtal för era licenser då detta ger er fri support på produkterna.

Fjärrsupport med skärmdelning

Ibland kan vi behöva se hur ni gör för att vi ska förstå varandra. I sådana lägen använder vi ett program för att på distans kunna dela skärm och fjärrstyra er dator. För att vår supportpersonal ska kunna ansluta behöver du bjuda in till fjärrsupport.