Projektansvarig applikationskonsult

– med systemkunskap och sinne för kundnytta till Göteborg eller Linköping