Välkommen till kursen i Master portal

Den här kursen är online och baserad på Ides Master concept standard upplägg. Den är uppbyggd med instruktionsfilmer, där grundläggande moment i Master portal visas.

Efter de flesta filmerna finns det övningar. Dessa utförs i SISAB Master portal.

Kursen ser du i navigationsmenyn ute till vänster. Den är uppbyggd i flera olika avsnitt och du gör den med fördel uppifrån och ned. När ett moment är avklarat kommer det att bli markerat så att du ser vilka moment ni varit inne på.

När du är klara med alla moment i kursen så kommer det ett test. Testet är uppbyggt med frågor på moment vi gått igenom i kursen. För att få ut ditt intyg på kursen ska du ha 100% rätt.

Fyll gärna i kursutvärderingen.

Lycka till!