Installation

Systeminstallation för en enklare vardag

Ides mjukvara är enkel att installera. Installationer kan därför ofta göras på egen hand, medan de mer avancerade nätverksinstallationerna med många användare erfordrar hjälp från våra erfarna systemexperter.

Drifttagande

För oss är det viktigt att installationen av vår produkt ska ske på ett enkelt och smidigt sätt. Vi har möjligheten att skräddarsy installationen, så att den är anpassad efter era behov och förutsättningar. Faktorer som vi kan ta hänsyn till vid installationen kan exempelvis vara vilken typ av projekt som drivs, geografisk plats, infrastruktur och IT-kultur, uppdelning i avdelningar etc. Med noggrann planering kan vi också göra förberedelser inför framtida uppdateringar, för att dessa ska kunna skötas på bästa möjliga sätt för er.

Skräddarsydd installationsikon

Vi förbereder så att användaren bara behöver klicka på en ikon för att installera samtliga program som ingår i er installation. Företagsspecifika inställningar kan också läggas in vid installationen. Med ett installationspaket avlastas er IT-organisations arbete med att sätta upp nya klienter, vid exempelvis nyanställning eller uppdatering av hårdvara.

Automatisk systembackup med konfiguration

När vi lämnar er efter att ha genomfört en driftsättning ska ni känna er trygga i vetskapen att ni har en väl fungerande backup-rutin.

Uppdatering

Att effektivt kunna uppdatera hänger inte enbart på att våra utvecklare planerat väl. För oss är det viktigt att ert arbete i vårt system ska flyta på smidigt vid uppdatering och därefter, även om vi gjort kundspecifika konfigurationer hos er. Därför erbjuder vi oss att vara med och förbereda/genomföra drifttagande respektive uppdatering för att underlätta inför framtiden.

Automatisk uppdatering och fildistribution

När er IT-organisation kontrollerat och godkänt en ny version av MasterConcept placeras programvara och inställningar på nätverket. Nästa gång användarna startar sina datorer kommer de bli uppmanade att installera den nya versionen. Allt de behöver göra då är att bekräfta så uppdateras deras klient med aktuell version och rätt konfiguration. Även uppdateringar på symbolbibliotek, mallar och olika konfigurationer kan publiceras på detta sätt till samtliga användare i en blandad miljö.

Funktionerna Automatisk uppdatering och Fildistribution är delar av samma tilläggsmodul.